Krótki przewodnik dla użytkowników kas fiskalnych

Kto musi mieć kasę fiskalną i dlaczego?

Users
W 2013 roku upłynie dwadzieścia lat, odkąd kasy fiskalne stały się obowiązkowym elementem wyposażenia sklepów i punktów usługowych. Aż trudno w to uwierzyć, ale przymus rejestracji czynności handlowych został w Polsce wprowadzony dopiero w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych.
To wówczas ustawodawca ustawą z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nałożył na niektórych uczestników obrotu gospodarczego konieczność ewidencji podatku należnego (początkowo do nabycia kasy zostali zmuszeni jedynie sprzedawcy detaliczni oraz właściciele punktów gastronomicznych).
Ciekawostką może być fakt, iż w dołączonym do ustawy rozporządzeniu Jerzy Osiatyński, będący wówczas Ministrem Finansów, określił kwotę odliczenia, przypadającą na jedną kasę, maksymalnie na 10 milionów złotych (przy czym zwrot ulgi był dokonywany w sześciu równych ratach miesięcznych).
W tym samym roku zostało wydane kolejne rozporządzenie (podpisane tym razem przez ministra Pazurę), w sprawie czasowego zwolnienia niektórych grup podatników z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Na liście szczęśliwców, którym wówczas przysługiwało zwolnienie, znaleźli się między innymi restauratorzy, aptekarze, kioski „Ruchu” oraz wojskowe przedsiębiorstwa handlowe.
Odtąd prawie co roku Ministerstwo Finansów wydawało kolejne rozporządzenia (a także rozporządzenia do rozporządzeń), w których starało się uregulować najdrobniejsze nawet kwestie związane z kupnem i użytkowaniem kas rejestrujących. Przy czym rozporządzenia stawały się coraz bardziej szczegółowe, a lista zakazów, nakazów, kar i zaleceń obejmowała coraz większe grono przedsiębiorców. W trakcie 20 lat obowiązywania ustawy o podatku VAT – Ministerstwo Finansów wydało aż 47 rozporządzeń, precyzujących zasady korzystania z kasy! Jednocześnie systematycznie zmniejszała się liczba przedsiębiorców, którym przysługiwało zwolnienie z tego obowiązku.  Jak się wydaje, tym tropem postanowił podążyć również minister Rostowski, który w dwudziestą rocznicę wprowadzenia kas fiskalnych zamierza wcielić w życie kolejne rozporządzenie, rzecz jasna, nieco bardziej restrykcyjne od poprzedniego (prawdopodobnie w przyszłym roku kasy fiskalne warszawa staną się obowiązkowe dla np. szkoły jazdy).

 

Rodzaje zwolnień
Najogólniej mówiąc, ustawodawca przewidział dwie alternatywne formy zwolnień od obowiązku ewidencjonowania obrotów przy pomocy kasy rejestrującej. Pierwszy rodzaj zwolnienia jest związany z branżą, w której działa podatnik, drugi – z wysokością osiąganych w skali roku obrotów. Istnieją więc zwolnienia przedmiotowe, dotyczące niektórych rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej oraz zwolnienia podmiotowe, z których można skorzystać pod warunkiem nie przekroczenia określonych limitów.

 

Zwolnienia przedmiotowe
Pełną listę czynności, usług i towarów zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania obrotów zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku. Analiza listy prowadzi do ciekawych wniosków – wśród usługodawców zwolnionych z zainstalowania kasy znajdują się m.in. notariusze, pośrednicy ubezpieczeniowi, osoby zajmujące się podkuwaniem koni, właściciele riksz i dorożek, a także świadczący usługę transportu flisacy pienińscy (należy więc domniemywać, iż świadczący identyczną usługę flisak tatrzański nie będzie mógł liczyć na podobne zwolnienie).
Mimo szczerych chęci, nie udało nam się znaleźć jakiejś określonej zasady, decydującej o zaliczeniu danej czynności lub usługi do uprzywilejowanej grupy zasługującej na zwolnienie. Jeśli mają Państwo na ten temat własne przemyślenia – prosimy o wpisy i komentarze.

Zwolnienia podmiotowe
Oprócz zwolnień dotyczących określonych usług i czynności ustawodawca przewidział zwolnienia podmiotowe. Kasy fiskalne warszawa nie są więc obowiązkowe dla podatników, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli działalność gospodarczą i których roczne obroty na rzecz osób fizycznych nie przekroczyły 20 tys. złotych. W przypadku przedsiębiorców kontynuujących sprzedaż – limit obrotów wynosi 40 tys.
Aby wyjaśnić, jak działa w praktyce powyższa zasada, warto się posłużyć konkretnym przykładem:

 

Pan Andrzej – świeżo upieczony właściciel firmy „Staropolskie Jadło” – otworzył w lipcu 2011 roku sklep garmażeryjny, w którym rozpoczął sprzedaż własnych wyrobów. Nie zainstalował kasy, gdyż doszedł do wniosku, iż w początkowym okresie sprzedaż będzie niewielka. Okazało się, że miał rację – w pierwszym roku podatkowym firma wykazała obroty w wysokości zaledwie 13 tys. (tak więc kasa fiskalna faktycznie nie była konieczna). W drugim roku działalności pan Andrzej trafił do grupy podatników kontynuujących działalność gospodarczą, uzyskał więc prawo do limitu w wysokości 40 tys. złotych. Sprzedaż nadal szła średnio – w czerwcu obroty firmy wyniosły niewiele ponad 27 tysięcy. Niemniej w wrześniu i październiku sklep zanotował rekordową liczbę klientów, a dzienne obroty skoczyły o ponad 100%. W efekcie firma przekroczyła dopuszczalny limit w listopadzie, a pan Andrzej został zmuszony do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej.

 

Zwolnienia częściowe – wynikające ze struktury obrotów
Ponieważ życie jest bardziej skomplikowane niż urzędnicze przepisy, niekiedy zdarzają się sytuacje, w których podatnik jest zwolniony z ewidencjonowania na kasie sprzedaży detalicznej nawet w przypadku przekroczenia limitu obrotów. Z reguły mamy wówczas do czynienia z takim oto przypadkiem:
Pan Marek – świadczący od niedawna usługi ubezpieczeniowe – postanowił poszerzyć swoją działalność gospodarczą. W swoim biurze otworzył więc punkt ksero i dodatkowo zaczął sprzedawać poradniki prawnicze. Jako agent ubezpieczeniowy nie musiał instalować kasy, gdyż podlegał zwolnieniu przedmiotowemu. Natomiast jako sprzedawca książek oraz usług ksero miał prawny obowiązek ewidencjonowania obrotów. Po pół roku pan Marek podsumował łączne obroty – wyniosły one 77 tys. zł, w tym:
– usługi ubezpieczeniowe przyniosły 68 tys. zł,
– sprzedaż książek – 5 tys. zł
– usługi ksero – 4 tys. zł
W związku z tym struktura obrotów w firmie pana Marka wyglądała następująco: usługi ubezpieczeniowe stanowiły 88,30% ogólnej sprzedaży, sprzedaż książek – 6,50%, usługi ksero – 5,20%.
Pan Marek mógł więc skorzystać z przepisu, który stanowi, iż jeśli więcej niż 80% obrotów wynika ze sprzedaży zwolnionej przedmiotowo z ewidencjonowania, przedsiębiorcy przysługuje zwolnienie w zakresie całej działalności.
Aby uzyskać zwolnienie wynikające ze struktury obrotów, muszą być więc spełnione łącznie następujące warunki:
 • przedsiębiorca musi świadczyć czynności lub usługi wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów,
 • udział obrotów z tytułu sprzedaży tychże usług i czynności musi wynosić ponad 80% obrotów ogółem.
Reasumując, należy stwierdzić, iż w zwolnieniu częściowym obowiązuje zasada procentowa, a nie kwotowa. Pan Marek może spokojnie przekroczyć limit 20 tysięcy złotych obrotu (który stanowi górny pułap w przypadku sprzedaży usług ksero oraz książek), o ile uzyska na tyle duży obrót z usług ubezpieczeniowych, iż będzie on przekraczał 80% łącznych obrotów.
Warto w tym miejscu dodać, iż wskaźnik obrotów musi być obligatoryjnie przeliczany dwa razy do roku. Gdyby więc w kolejnym półroczu struktura obrotów w firmie pana Marka uległa zmianie i wyniosła odpowiednio: 78% do 13% i 9% – pan Marek musiałby zainstalować kasę i ewidencjonować sprzedaż książek oraz usług ksero.

Brak zwolnień
Niestety, istnieje też całkiem spora grupa podatników, których nie obejmują żadne zwolnienia. W przypadku niektórych przedsiębiorców kasa fiskalna jest obowiązkowa już od pierwszego dnia sprzedaży. Konieczność posiadania kasy fiskalnej dotyczy: taksówkarzy, sprzedawców wyrobów tytoniowych i alkoholowych, nagranych płyt CD i DVD, paliw silnikowych, wyrobów z metali szlachetnych, części samochodowych, a także sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego.

 

 

4 komentarze

 1. Czy przewóz osób wlicza się do tych usług, które nie obowiązują zwolnienia? Zastanawiam się nad otwarciem takiej firmy, ale przyznam szczerze, że nie w smak mi jest inwestować na starcie w kasę fiskalną, zanim jeszcze dobrze nie rozkręcę firmy…

  • Witam
   Jeśli zamierza Pan świadczyć usługę polegająca na odpłatnym przewozie osób – to niestety, kasę zakupić Pan musi. I to zanim rozkręci Pan firmę…
   Przepisy stanowią, iż „każdy podatnik, który świadczy usługi przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji jest obowiązany do stosowania kasy rejestrującej od pierwszego dnia prowadzonej działalności gospodarczej, bez względu na wielkość osiągniętego obrotu”.

 2. Planuje założyć firmę, która będzie tartakiem zajmował bym się również sprzedażą mebli i artykułów drewnianych oraz drobną elektroniką głównie urządzenia typu router, Switch, kable itp. oraz działalność usługową jak robienie dachów, altanek itp. A dodatkowo, ze względu na lokalizację punkt ksero. Czy w tym wypadku musiał bym mieć kasę fiskalną, gdzie ponad 80% zysków pochodziła by ze sprzedaży drewna jaki i mebli/artykułów drewnianych gdzie raczej będzie wszystko na fakturę robione

  • Raczej tak, bo działalność związana z tartakiem i sprzedażą wyrobów drewnianych nie jest zwolniona z kas jako taka. Wiadomo, że na początku nie musisz, dopiero jak przekroczysz limit (ale pamiętaj, że jest teraz z proporcji – czyli jak np. limit jest 20.000, ale zaczynasz 1 lipca, to limit wynosi dla Ciebie 10.000 zł.
   Wspomniałeś też, że zamierzasz sprzedawać elektronikę. To jest zapis z rozporządzenia:
   i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych
   i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania
   dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90)
   – jak sprzedajesz te rzeczy, to w ogóle nie możesz korzystać ze zwolnienia, tylko od początku musisz mieć kasę. Niestety, takie przepisy. Zwróć uwagę, czy te rzeczy, które zamierzasz sprzedawać, pod to nie podchodzą – żebyś się nie wkopał w jakieś kary już na starcie…

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Choose a Rating