Krótki przewodnik dla użytkowników kas fiskalnych

Limit do zwolnienia podmiotowego w 2015 roku

Limit do zwolnienia podmiotowego w 2015 roku

Chociaż termin wprowadzenia kas fiskalnych dla usługodawców jest już za nami, nie oznacza to końca zakupu tych urządzeń przez podatników. Kto jeszcze kupi kasy fiskalne w 2015 i 2016 roku? Każdy podatnik, który przekroczy limit obrotu do zwolnienia podmiotowego. Kto może skorzystać z tego Zwolenia? Jakie limity aktualnie obowiązują przedsiębiorców?   

Dziesiątki tysięcy podatników musiało wprowadzić kasy fiskalne do działalności do 1 marca 2015 roku. Obowiązek ten dotyczył szczególnie usługodawców, m.in.: fryzjerów, kosmetyczek, lekarzy czy mechaników samochodowych. To jednak nie koniec zakupów kas. Chociaż pierwsza duża fala jest już za nami, z pewnością jeszcze wielu podatników. Będzie musiało wprowadzić kasę fiskalną do sprzedaży? Wśród nich znajdą się przedsiębiorcy, którzy przekroczyli limit do zwolnienia podmiotowego.

Limit do zwolnienia podmiotowego w 2015 roku – czy zmieniła się wysokość?

Od 1 stycznia 2015 roku ustawodawca wprowadził spore cięcia w zwolnieniach z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Mimo to wciąż duża liczba podatników może korzystać z przywileju sprzedaży bez kasy. Większość z nich ma bowiem prawo do zwolnienia podmiotowego, które przysługuje ze względu na wysokość obrotów podatnika osiąganych ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Takie zwolnienie przysługiwało części podatników w latach 2013 i 2014 i z nowym rokiem zostało zlikwidowane. Nie zmieniła się też wysokość limitu, którego przekroczenie skutkuje koniecznością wprowadzenia kasy fiskalnej do działalności, czego obawiało się wielu podatników.

Sprawa jest pewna. Wynika wyraźnie z aktualnego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544). Dokument ten obowiązuje przedsiębiorców od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Nie zmieniły się także zasady wyliczania limitu do zwolnienia podmiotowego oraz tzw. limitu proporcjonalnego. Natomiast od 1 stycznia 2015 roku mamy nowość w przepisach dotyczących wyliczania obrotu na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego. I co ciekawe – są to zmiany korzystne dla przedsiębiorców.

Limit do zwolnienia podmiotowego w 2015 roku – jak go obliczyć?

Kto może korzystać ze zwolnienia podmiotowego w 2015 i 2016 roku? Podatnik, którego obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 20.000 zł netto. Wynika to z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia,:

§ 3. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.: 1) podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

Jak długo podatnicy mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej? Zgodnie z treścią rozporządzenia do momentu przekroczenia określonego limitu obrotu. Jeżeli natomiast obrót przekroczy 20.000 zł, muszą obowiązkowo rozpocząć stosowanie kasy fiskalnej w firmie. Na wprowadzenie kasy fiskalnej mają 2 miesiące liczone od końca miesiąca, w którym został przekroczony limit.

Limit proporcjonalny w 2015 roku. Dla kogo? Jak wyliczamy?

A co z podatnikiem, który rozpoczyna sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w trakcie roku podatkowego. Taki przedsiębiorca musi ustalić wartość limitu indywidualnie, w proporcji do czasu prowadzenia działalności.

O tym, kto musi zastosować limit proporcjonalny, możemy o tym przeczytać w § 3 ust. 1 pkt 2 aktualnego rozporządzenia:

§ 3. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.: (…) 2) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

Jak wyliczyć limit proporcjonalny? Czy jest to trudne. Raczej nie sprawi nam problemu. Wystarczy, że zastosujemy prosty schemat:

20.000 zł / 365 x Liczba dni

Jeśli chodzi o liczbę dni, bierzemy pod uwagę okres od pierwszego dnia sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych do końca roku kalendarzowego.

Ile czasu na zainstalowanie kasy fiskalnej, ma podatnik, który przekroczył limit proporcjonalny? Zgodnie z § 5 ust. 2 przedsiębiorca taki musi wprowadzić kasę fiskalną do sprzedaży w ciągu 2 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym został przekroczony limit. Zasada jest więc podobna, jak w przypadku pełnego limitu 20,000 zł.

Przekroczyłeś limit do zwolnienia podmiotowego? Koniecznie wprowadź kasę fiskalną w terminie!

Każdy podatnik, który przekroczył limit do zwolnienia podmiotowego, powinien pilnować obowiązkowego terminu wprowadzenia kasy fiskalnej! Niezainstalowanie kasy fiskalnej w terminie grozi dotkliwymi konsekwencjami finansowymi i utratą przywilejów. Jakich? Nawet jednodniowe spóźnienie skutkuje utratą prawa do ulgi w wysokości do 700 zł za każde zgłoszone urządzenie fiskalne!

Wyliczanie limitu do zwolnienia podmiotowego to jedno, a wyliczanie obrotu na potrzeby  zastosowania tego zwolnienia – to drugie. Jak prawidło ustalić obrót, który musimy uwzględnić? Zaszły w tej sprawie istotne zmiany w przepisach – zmiany korzystne dla podatników.

Chcesz wiedzieć, jak prawidłowo wyliczyć obrót do zwolnienia podmiotowego w 2015 roku?

Przeczytaj o tym w artykule Wyliczanie obrotu na potrzeby zwolnienia podmiotowego w 2015 roku

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Choose a Rating